projekce
inženýrská činnost
a technický dozor


pozemních a inženýrských staveb,
energetické poradenství


Vy máte sny,
my máme řešení


novinky a oznámení

 29.2.2012

Získali jsme zakázky na zpracování projektové dokumentace tepelně-technických opatření "BD Vrchlického 270, Litoměřice" a "BD Vrchlického 238-9, Litoměřice".


5.9.2011

Naše společnost uspěla ve veřejné soutěži na zakázku "Stavební úpravy a přístavba velké tělocvičny v areálu 4. ZŠ, ul. Krušnohorská, čp. 1675 v Jirkově a parkoviště v k.ú. Jirkov". Předmětem zakázky je dodání kompletní projektové dokumentace a inženýrská činnost pro povolení a realizaci stavby.


 7.2.2011

Naše společnost zahájila práce na projektu pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení stavby "Obchodní centrum Kadaň".


13.5.2010

Naše společnost získala certifikát o zavedení a používání systému managementu kvality v oboru projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě se splněním požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.o společnosti JT consulting

Jsme projekční a inženýrská kancelář se zaměřením na pozemní stavitelství a inženýrské stavby. Nabízíme projekční práce, inženýrskou činnost a stavebně technický dozor při provádění staveb.

Zabýváme se studiemi, návrhy, projekcí, inženýrinkem, rozpočtováním a stavebně technickým dozorem staveb jako jsou rodinné domy, občanská vybavenost a inženýrské sítě včetně podružných oborů jako ZTI a energetické hodnocení staveb.

Vzhledem k certifikaci naší společnosti systémem managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 jsme oprávněni poskytovat služby také pro samoprávy obcí a ucházet se o státní zakázky.Jsme partnerem poradenského centra Dům plný úspor o.p.s.      Dům plný úspor o.p.s.